Ngisho Lapho

Ngisho nalapho injabulo yethu futhi nenduduzo asishiya, thina Ungaqiniseka ngokuphelele uNkulunkulu wethu ngeke. Ezra 9:9