Evangeli Coalició vídeo

Vídeo recent Evangeli Coalició d'Eric Mason, Lecrae, i em discutir els negres i “reformat” teologia