Ebanghelyo Coalition Video

Bag-o nga Ebanghelyo Coalition video sa Eric Mason, Lecrae, ug kanako sa paghisgot sa itom nga tawo ug “magmatngon” teolohiya