ឥឡូវនេះការអាន: ដំណឹងល្អសម្ព័ន្ធវីដេអូ

កំពុងផ្ទុក
svg
បើក

ដំណឹងល្អសម្ព័ន្ធវីដេអូ

ខែតុលា 5, 20111 នាទីអាន

វីដេអូសម្ព័ន្ធថ្មីនៃដំណឹងល្អលោក Eric Mason បាន, Lecrae, និងខ្ញុំពិភាក្សាអំពីមនុស្សខ្មៅនិង “កែទម្រង់” ទេវវិទ្យា

តើអ្នកបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

0 មនុស្សបានបោះឆ្នោតលើអត្ថបទនេះ។. 0 សំឡេងគាំទ្រ - 0 ការបោះឆ្នោតធ្លាក់ចុះ.
ដាក់ស្លាកក្នុង:#ដំណឹងល្អ, #វីដេអូ,
svg

តើ​អ្នក​គិត​អ្វី?

បង្ហាញមតិ / ទុកមតិយោបល់

ទុកការឆ្លើយតប

កំពុងផ្ទុក
svg