Mizgînê Koalîsyona Video

Recent video Mizgînê Koalîsyona Eric Mason, Lecrae, û ji min re nîqaş bertawan reş û “têgina” teolojiya