Injil Gabungan Video

Baru-baru ini video Injil Gabungan Eric Mason, Lecrae, dan saya membincangkan orang hitam dan “diperbaharui” teologi