Gospel Koalicioni Video

I fundit Video Gospel Koalicioni i Eric Mason, Lecrae, dhe me diskutimin e folks të zeza dhe “i reformuar” teologji