בשורה קאָאַליטיאָן וידאו

פריש בשורה קאָאַליטיאָן וידאו פון עריק מייסאַן, לעקראַע, און מיר דיסקאַסינג שוואַרץ folks און “רעפאָרמירט” טיאַלאַדזשי