Hoe moet ons regverdig in die oë van God?

Hoe is ons regverdig in die oë van God? Dit is sekerlik in dieselfde opsigte waarin Christus was 'n sondaar. Want hy aanvaar op 'n wyse ons plek, dat hy dalk 'n kriminele in ons kamer, en kan hanteer as 'n sondaar, nie vir sy eie oortredings, maar vir dié van ander, Vir sover as hy suiwer en vry van elke fout, en kan die straf wat gevolg was om ons te verduur- nie om homself. Dit is op dieselfde wyse, Voorwaar, dat ons nou regverdig in hom- nie ten opsigte van ons lewering tevredenheid aan die geregtigheid van God deur ons eie werke, maar omdat ons geoordeel word van in verband met Christus se geregtigheid, wat ons deur die geloof gestel het, dat dit ons s'n kan word.

Johannes Calvyn

Lees hierdie stadig en laat dit insink! Ek het afgekom op hierdie aanhaling, terwyl die voorbereiding vir my boodskap op 2 Kor 5:18-21 vir die Kampus Outreach Nasionale Konferensie. Goeie goed

AANDELE

1 kommentaar

  1. Mary Gayleantwoord

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)