Unsa nga paagi nga Kita Matarung Diha Sa Mata Sa Dios?

Sa unsa nga paagi nga kita matarong sa panan-aw sa Dios? Kini mao ang sa pagkatinuod sa sama nga pagtahud nga Kristo usa ka makasasala. Kay siya nagtuo sa usa ka paagi sa atong dapit, aron siya mahimo nga usa ka kriminal nga sa atong lawak, ug mahimong gihimo sa ingon nga sa usa ka makasasala, dili alang sa iyang kaugalingon nga mga kahigayonan sa pagkapangdol, apan alang sa uban, tungod kay ingon nga siya putli ug labut gikan sa tanan nga sala, ug aron makalahutay sa mga silot nga angay kanato- dili sa iyang kaugalingon. Kini mao ang sa sa mao gihapon nga paagi, sa pagkatinuod, nga kita karon matarung diha sa kaniya- dili sa pagtahod sa atong paghatag katagbawan sa hustisya sa Dios pinaagi sa atong kaugalingon nga mga buhat, apan tungod kay kita pagahukman sa maylabot sa pagkamatarung ni Cristo, nga kita sa pinaagi sa pagtuo, nga kini unta mahimong maato.

John Calvin

Basaha kini sa hinay-hinay ug kini unlod sa! Ako miabut sa tibuok niini nga kinutlo samtang sa pag-andam alang sa akong mensahe sa 2 Taga-Corinto 5:18-21 alang sa Campus Outreach National Conference. Maayong butang

shares

1 comment

  1. Mary GayleReply

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)