कसरी परमेश्वरको दृष्टि मा हामी धर्मी हुनुहुन्छ?

कसरी परमेश्वरको दृष्टि मा हामी धर्मी छौं? यो ख्रीष्टको पापी थियो जसमा एउटै आदर मा assuredly छ. उहाँले एक तरिका हाम्रो ठाउँमा ग्रहण लागि, उहाँले हाम्रो कोठा मा एक आपराधिक हुन सक्छ, र पापीको रूपमा साथ सम्हाल्न सक्छ, आफ्नै अपराध लागि, तर अरूको ती लागि, रूपमा धैरै उहाँ शुद्ध र छूट हरेक दोष थियो, र हामीलाई कारण थियो कि सजाय सहन सक्छ- आफूलाई छैन. यो नै तरिका छ, assuredly, हामी अब उसलाई धर्मी हुनुहुन्छ भनेर- हाम्रो आफ्नै काम गरेर परमेश्वरको न्याय गर्न हाम्रो सन्तुष्टि प्रदान को आदर मा, तर किनभने हामी ख्रीष्टको धार्मिकताको जडान मा न्याय छन्, जुन हामीले विश्वास द्वारा धारण गरेका, यो हाम्रो बन्न सक्छ.

यूहन्ना केल्विन

बिस्तारै यो पढ्नुहोस् र यसलाई डुब्नु गरौं! मेरो सन्देश लागि तयार गर्दा म यो उद्धरण मार्फत आए 2 कोरिन्थी 5:18-21 परिसर आउटरीच राष्ट्रीय सम्मेलन लागि. राम्रो सामान

SHARES

1 टिप्पणी

  1. Mary Gayleजवाफ

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)