Si Jemi Ne drejtë në sytë e Perëndisë?

Sa jemi të drejtë në sytë e Perëndisë? Ajo është me siguri në të njëjtën lidhje në të cilën Krishti ishte një mëkatare. Sepse ai mori në mënyrë të vendin tonë, se ai mund të jetë një kriminel në dhomën tonë, dhe mund të trajtohet si një mëkatar, jo për vepra e tij, por për ato të të tjerëve, duke qenë se ai ishte i pastër dhe i përjashtuar nga çdo faj, dhe mund të durojnë ndëshkimin që ishte shkak për ne- jo për veten e tij. Ajo është në të njëjtën mënyrë, sigurisht, se tani jemi të drejtë në të- jo në lidhje me kënaqësinë tonë pasqyrim në drejtësinë e Perëndisë sipas veprave tona, por për shkak se ne jemi të gjykuar të në lidhje me drejtësinë e Krishtit, të cilat ne kemi vënë në anë të besimit, se ajo mund të bëhet e jona.

John Calvin

Lexoni këtë ngadalë dhe le të zhytet në! Kam ardhur të gjithë këtë kuotë duke u përgatitur për mesazhin tim të 2 Corinthians 5:18-21 për Konferencën Kombëtare të Outreach Campus. gjëra të mira

AKSIONET

1 koment

  1. Mary Gaylepërgjigje

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)