Hur är vi rättfärdiga i Guds ögon?

Hur kan vi rättfärdiga i Guds ögon? Det är förvisso i samma respekt som Kristus var en syndare. För antog han på ett sätt vår plats, att han kan vara en brottsling i våra rum, och kan behandlas som en syndare, inte för sina egna brott, men för andras, eftersom han var ren och fri från varje fel, och kan uthärda straff som berodde på oss- inte för sig själv. Det är på samma sätt, förvisso, att vi nu rättfärdiga i honom- inte när det gäller vår gör tillfredsställelse rättvisa Gud genom våra egna gärningar, men eftersom vi bedöms av i samband med Kristi rättfärdighet, som vi har lagt på tro, att det kan bli vår.

John Calvin

Läs detta långsamt och låta det sjunka in! Jag kom över detta citat samtidigt förbereda sig för mitt budskap på 2 Kor 5:18-21 för Campus Outreach nationella konferensen. Bra grejer

AKTIER

1 kommentar

  1. Mary GayleSvar

    Använder du ordet “befria,” angående synd, (från de flesta ordböcker’ betydelser) ge det utseende som Jesus “var undantagen” från synd (dvs. som vi är/kommer att vara för att vi behöver det) … kontra att han villigt aldrig syndade, genom en handling av hans vilja och av kärlek till oss? Det verkar för mig, att ta ifrån det han gjorde. (Han behövde inte bli befriad från synd, som vi gör.)