Ngaba Indlela ilungisa emehlweni kaThixo?

Njani na singamalungisa emehlweni kaThixo? Oku ngokuqinisekileyo kwi intlonipho efanayo apho uKristu obengumoni. Kuba ecinga ngendlela indawo yethu, ukuze ube mthetho kwigumbi lethu, kwaye ukuze kujonganwe nazo njengoko ngokomoni, hayi ngenxa yeziphoso zakhe, kodwa abo zabanye, njengokuba yena enyulu kwaye baxolelwe zonke isiphoso, kwaye ukuze banyamezele isohlwayo ityala kuthi- ukuba yena. Ke ngendlela efanayo, inene, ukuba ngoku amalungisa sikuye- kungabi ngokumalunga saneliseke yethu endisenzela ubulungisa bukaThixo ngenxa yethu kwimisebenzi, kodwa ngenxa yokuba ndincinwe ngokunxulumene ngobulungisa bukaKristu, apho kuthe kwambatha ngokholo, ukuze ibe yeyethu.

John Calvin

Funda oku ngokucotha makube Nditshonile! Ndiye ndabona esi sicatshulwa xa nilungiselela umyalezo wam 2 Korinte 5:18-21 kuba Outreach Conference National Campus. Izinto ezintle

LUQULATHE

1 amagqabantshintshi

  1. Mary Gayleimpendulo

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)