Kon sa unsang paagi ang Homoseksuwalidad Debate Angay Lakaw

Maayo Kaayo nga post gikan sa Trevin talo. Kita ang tanan makakat-on gikan niini nga maloloy-on, sa Biblia, maloloy-on nga paagi sa

http://bit.ly/oWNTno