Ciamar a Tha an Co-sheòrsachd Bu chòir don deasbad Rach

Sònraichte dreuchd bho Trevin Wax. 'S urrainn dhuinn uile ionnsachadh bho seo gràsmhor, bhon bhìoball, fhaireachdainneile dòigh-obrach

http://bit.ly/oWNTno