Yuav ua li cas Lub Rho Debate yuav tsum mus

Zoo heev ncej ntawm Trevin Ciab. Peb yuav tag nrho cov kawm los ntawm no siab dawb siab zoo, biblical, muaj siab hlub mus kom ze

http://bit.ly/oWNTno