როგორ ჰომოსექსუალიზმი დებატები უნდა წავიდეს

შესანიშნავი პოსტი Trevin Wax. ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ დიდებულ, ბიბლიური, თანამგრძნობი მიდგომა

http://bit.ly/oWNTno