ឥឡូវនេះការអាន: តើធ្វើដូចម្តេចពិភាក្សាភេទដូចគ្នាគួរទៅ

កំពុងផ្ទុក
svg
បើក

តើធ្វើដូចម្តេចពិភាក្សាភេទដូចគ្នាគួរទៅ

ខែតុលា 18, 20111 នាទីអាន

ក្រោយពី Trevin Wax ដែលល្អឥតខ្ចោះ. យើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីប្រណីសន្ដោសនេះ, គម្ពីរប៊ីប, វិធីសាស្រ្តចិត្ដមេត្ដាករុណា

http://bit.ly/oWNTno

តើអ្នកបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

0 មនុស្សបានបោះឆ្នោតលើអត្ថបទនេះ។. 0 សំឡេងគាំទ្រ - 0 ការបោះឆ្នោតធ្លាក់ចុះ.
ដាក់ស្លាកក្នុង:#ការជជែកពិភាក្សាគ្នា,
svg

តើ​អ្នក​គិត​អ្វី?

បង្ហាញមតិ / ទុកមតិយោបល់

ទុកការឆ្លើយតប

កំពុងផ្ទុក
svg