Ижил хүйстэнтэйгээ явалдах хэлэлцэн Go ёстой вэ

Trevin лав Маш сайн дараах. Бид бүгд энэ нигүүлсэнгүй сурч болно, Библийн, энэрэнгүй арга

http://bit.ly/oWNTno