Sidee Debate Khaniisnimada waa in Tag

post wanaagsan ka Trevin Wax. Waxaan oo dhan ka this roonaado baran karaan, Kitaabka Qudduuska ah, hab naxariis

http://bit.ly/oWNTno