Se si Homoseksualiteti Debati duhet të shkoni

pas Excellent nga Trevin Wax. Ne të gjithë mund të mësojmë nga kjo dhembshur, biblik, Qasja e dhembshur

http://bit.ly/oWNTno