Hur Den Homosexualitet debatten bör gå

Utmärkt tjänst från Trevin Wax. Vi kan alla lära från detta härliga, biblisk, compassionate tillvägagångssätt

http://bit.ly/oWNTno