இப்போது படிக்கிறேன்: எப்படி ஓரினச்சேர்க்கை விவாதம் போக வேண்டுமா

ஏற்றுகிறது
svg
திற

எப்படி ஓரினச்சேர்க்கை விவாதம் போக வேண்டுமா

அக்டோபர் 18, 20111 நிமிடம் படித்தேன்

Trevin மெழுகு இருந்து சிறந்த பதவியை. நாம் அனைவரும் இந்த கருணையுள்ள இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும், விவிலிய, கருணையுடன் அணுகுமுறை

http://bit.ly/oWNTno

எப்படி வாக்களிப்பது?

0 இந்த கட்டுரைக்கு மக்கள் வாக்களித்தனர். 0 ஆதரவு வாக்குகள் - 0 குறைந்த வாக்குகள்.
குறியிடப்பட்டது:#விவாதம்,
svg

நீங்கள் என்ன நினைக்கறீர்கள்?

கருத்துகளைக் காட்டு / கருத்து தெரிவிக்கவும்

பதிலை விடுங்கள்

நீங்கள் விரும்பலாம்
ஏற்றுகிறது
svg