Wedi'i ysbrydoli Erbyn y llythrennau bach Brenin

Heddiw, rydym yn dathlu etifeddiaeth yr arweinydd mwyaf blaenllaw y mudiad Hawliau Sifil, Dr. Martin Luther King Jr. Defnyddir yr Arglwydd y dyn hwn i ysbrydoli cenedl, a symud pobl tuag at gydraddoldeb. Mae yna waith i'w wneud o, ond yr oedd ei gyfraniad yn amhrisiadwy. Dim arwr yn berffaith, a Dr. oedd y Brenin ddim yn eithriad, ond yr wyf yn edmygu ef mewn sawl ffordd ac rwy'n ysbrydoli gan ei etifeddiaeth. Dyma dri pheth am ei fywyd sy'n fy ysbrydoli.

1. Passion for Justice
Dr. Roedd y Brenin ffieiddio gan yr anghyfiawnder a oedd yn rhemp yn ein byd, ac yn ymroddedig ei fywyd i ymladd yn ei erbyn. Yn y Beibl, efe a welodd weledigaeth Duw ar gyfer ei fyd, Gwelodd y proffwydi yn galw am diwedd gormes, ac Roedd yn angerddol o weld bod cyfiawnder yn dod i basio. Rwy'n edmygu angerdd hwn dros gyfiawnder, a byddai'n gweddïo Duw yn parhau i weithio yn fy nghalon hun. Rwyf am i ymladd dros y gorthrymedig a phregethu Newyddion Da i'r anobeithiol.

2. arweinyddiaeth
Er gwaethaf ei youthfulness, Dr. areithiau proffwydol y Brenin a grisial gweledigaeth glir ei arwain i ddod i'r amlwg fel arweinydd y mudiad. Nid oedd yn eistedd yn ôl a chwyno, iddo gamu i fyny a arweinir. Yr oedd yn glir ynghylch yr hyn y mae'n meddwl y byddai'n helpu pobl dduon yn symud ymlaen, ac arweiniodd eraill yn y cyfeiriad hwnnw. Arweiniodd hyn at y gwrthiant di-drais sy'n helpu i newid yr Unol Daleithiau am byth. Gallwn ni i gyd ddysgu oddi wrth y math hwn o arweinyddiaeth. Gweledigaeth ond werthfawr pan gaiff ei briod at arweinyddiaeth. Mae ei arweinyddiaeth wedi helpu'r weledigaeth yn dod i basio.

3. Courage
Wrth gwrs, Nid yw ei frwydr ei gwrdd â gwên a cofleidio. Roedd beryglodd ei fywyd bob tro y mae'n gorymdeithio, Siaradodd, neu protestio. Roedd yn gwybod beth oedd yn ei wneud yn beryglus, ac eto yr oedd ganddo ddigon dewr i roi ei fywyd ar y lein ar gyfer ei bobl. Mae'r gwrthwynebiad roedd yn wynebu nid oedd cwmwl ei weledigaeth, neu ddifetha ei arweiniad. Dim ond atgoffodd iddo pam oedd yn ymladd. Yr wyf yn gweddïo y bydd yr Arglwydd yn gweithio ynof fi yn dewrder ddiysgog sy'n sefyll am ei deyrnas ac yn ymladd dros ei ogoniant.

Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n ysbrydoli gan ei esiampl yn ogystal, ac yr wyf yn gobeithio y byddwch yn ymuno â mi i ganmol Duw am yr hyn Ef gyflawni trwy Dr. Brenin.

CYFRANNAU

4 sylwadau

  1. for the love of Nigeriaateb

    His life has definitely been a standard, I used this oppurtunity to ask for us to pray for Nigeria, even as we make our input towards fighting for the Nigeria of our dreams, it shall soon be a reality

  2. Dan Smithateb

    I agree that vision without leadership is wasted. It’s too bad, because I’m sure there were several people who foresaw the need for civil rights, and even how it could come about, but because they lacked leadership qualities, they are not remembered today. The same goes for the church. For every strong and visionary leader there are undoubtedly thousands who are merely visionary.