Lấy cảm hứng bởi các Lowercase vua

Hôm nay chúng ta kỷ niệm di sản của các nhà lãnh đạo hàng đầu của phong trào quyền dân sự, Tiến sĩ. Martin Luther King Jr. Chúa đã sử dụng người đàn ông này để truyền cảm hứng cho một quốc gia, và di chuyển một người hướng tới bình đẳng. Hiện vẫn còn việc phải làm, nhưng đóng góp của anh là vô giá. Không có anh hùng là hoàn hảo, và Tiến sĩ. Vua cũng không ngoại lệ, nhưng tôi ngưỡng mộ anh trong nhiều cách và tôi lấy cảm hứng từ di sản của ông. Dưới đây là ba điều về cuộc sống của mình mà truyền cảm hứng cho tôi.

1. Passion cho Tư pháp
Tiến sĩ. Vua đã chán ghét bởi sự bất công đó là tràn lan trong thế giới của chúng tôi, và dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu chống lại nó. Trong Kinh Thánh, ông nhìn thấy tầm nhìn của Thiên Chúa cho thế giới của anh, Ông thấy các tiên tri kêu gọi chấm dứt đàn áp, và Ngài đã đam mê để thấy rằng công lý đến để vượt qua. Tôi khâm phục niềm đam mê này cho công lý, và cầu nguyện Chúa sẽ tiếp tục làm việc đó trong trái tim của riêng tôi. Tôi muốn chiến đấu cho người bị áp bức và rao giảng Tin Mừng đến vô vọng.

2. Khả năng lãnh đạo
Mặc dù sự trẻ trung của mình, Tiến sĩ. bài phát biểu tiên tri của khách hàng và tầm nhìn tinh thể rõ ràng đã khiến ông nổi lên như là nhà lãnh đạo của phong trào. Anh ta không ngồi lại và khiếu nại, ông bước lên và dẫn đầu. Ông đã được rõ ràng về những gì ông nghĩ rằng sẽ giúp người da đen di chuyển về phía trước, và ông đã dẫn dắt những người khác theo hướng đó. Điều này dẫn đến việc kháng bất bạo động đã giúp thay đổi nước Mỹ mãi mãi. Tất cả chúng ta có thể học hỏi từ loại này của lãnh đạo. Tầm nhìn là chỉ có giá trị khi nó được kết hôn với lãnh đạo. lãnh đạo của ông đã giúp tầm nhìn đến để vượt qua.

3. Lòng can đảm
Tất nhiên, đấu tranh của ông đã không được đáp ứng với những nụ cười và Embraces. Ông đã liều mạng sống của mình mỗi khi hành quân, nói, hoặc phản đối. Ông biết những gì ông đã làm là nguy hiểm, nhưng ông đã can đảm để đặt cuộc sống của mình trên dòng cho người dân của mình. Phe đối lập ông phải đối mặt với không đám mây tầm nhìn của ông, hoặc làm giảm vai trò lãnh đạo của mình. Nó chỉ nhắc nhở ông tại sao ông đã chiến đấu. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ làm việc trong tôi một lòng dũng cảm bền vững mà đứng cho vương quốc của Ngài và chiến đấu cho vinh quang của Ngài.

Tôi hy vọng bạn sẽ lấy cảm hứng từ ví dụ của mình là tốt, và tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi ngợi khen Thiên Chúa vì những gì Ngài thực hiện thông qua tiến sĩ. nhà vua.

CỔ PHẦN

4 Comments

  1. for the love of Nigeriatrả lời

    His life has definitely been a standard, I used this oppurtunity to ask for us to pray for Nigeria, even as we make our input towards fighting for the Nigeria of our dreams, it shall soon be a reality

  2. Dan Smithtrả lời

    I agree that vision without leadership is wasted. It’s too bad, because I’m sure there were several people who foresaw the need for civil rights, and even how it could come about, but because they lacked leadership qualities, they are not remembered today. The same goes for the church. For every strong and visionary leader there are undoubtedly thousands who are merely visionary.