បុរសម្នាក់ឡើងវីដេអូ

ខែកញ្ញានេះយើងបានចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយនិងអាល់ប៊ុមដែលគេហៅ “បុរសម្នាក់ឡើង” ដើម្បីប្រកួតប្រជែងបុរសវ័យក្មេងក្លាយទៅជាបុរស. នេះជាវីដេអូចម្រៀងមួយសម្រាប់ “បុរសម្នាក់ឡើងភ្លេងជាតិ។” អ្នកអាចទិញខ្សែភាពយន្តខ្លីនិងអាល់ប៊ុម នៅទីនេះ