Хүн Дээш Видео

Энэ сарын бид богино хэмжээний кино болон цомог нэртэй гаргасан “Хүн хүртэл” эрэгтэй байх залуу эрэгтэйчүүдийг татгалзан гаргах. Энд нь дуу хөгжим видео байна “Хүн Up дуулал.” Та богино хэмжээний кино болон цомгоо худалдан авч болно энд