मानिस माथि भिडियो

यो सेप्टेम्बर हामी छोटो फिल्म र एल्बममा भनिन्छ जारी “मानिस माथि” जवान मानिसहरू मानिसहरू हुन चुनौती. यहाँ को लागि एक संगीत भिडियो “मानिस माथि गान।” तपाईं छोटो फिल्म र एल्बम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ