Man Up video

Tháng Chín này chúng tôi phát hành một bộ phim ngắn và album mang tên “Man Up” để thách thức những người đàn ông trẻ là đàn ông. Dưới đây là một video âm nhạc cho các “Man Up Anthem.” Bạn có thể mua các bộ phim ngắn và album đây