లోడ్
svg
తెరవండి

వయస్క

ఆగస్టు 14, 20121 నిమి చదవండి

బైబిల్ పురుషత్వం మరియు బోనో యొక్క ప్రాముఖ్యత నుండి Desiring దేవుని పై vimeo.

నా మిత్రులు Desiring దేవుని సమస్యను ఎలా పరిష్కరించడానికి నాకు వయస్క మరియు అడ్డంకులు గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇక్కడ నేను అన్నాడు ఏమిటి

మీరు ఎలా ఓటు వేస్తారు?

0 ప్రజలు ఈ కథనానికి ఓటు వేశారు. 0 అనుకూల ఓట్లు - 0 తక్కువ ఓట్లు.
ట్యాగ్ చేయబడింది:#లైఫ్, #పురుషులు, #అభిప్రాయం,
svg

మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?

వ్యాఖ్యలను చూపించు / అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

సమాధానం ఇవ్వూ

మీకు నచ్చవచ్చు
లోడ్
svg