ib lub neej: qhia Nws

Ib ob peb lub lis piam dhau los, Kuv hais lus rau cov Campus Outreach National sablaj txog txhua txhua tus ntseeg lub luag hauj lwm rau txoj hmoo zoo. Kuv phau ntawv yog 2 Khaulee 5:18-21. Ntawm no yog cov yees duab los ntawm qhov kev sib kho.

ib lub neej | qhia Nws – dawm Lee los ntawm Campus Outreach rau Vimeo.

Yog hais tias koj xav, ntawm no yog cov yees duab los ntawm ib tug vaj huam sib luag sib tham kuv yog ib feem ntawm zoo li. Cov kev sib tham yog hais txog lub tsev kawm ntawv hauj lwm qhuab qhia, lub zos lub tsev teev ntuj, lub Great Commission, thiab lwm yam:

Cov tub Vaj Huam Sib Luag los ntawm Campus Outreach rau Vimeo.

Plus, Kuv pom zoo kom koj mus saib tag nrho cov lwm yam tawm los ntawm lub rooj sab laj. Muaj tons ntawm kuj zoo kawg qhia tias kuv xav tias koj yuav nrhiav tau yuav edifying.

shares

5 comments

  1. Jessica DunsonTeb

    Thank you for sharing this message. I needed a confirmation from God about sharing His gospel with others at my own University and I received it through this message. I truly needed this. Vajtswv foom koob hmoov rau.