एउटा जीवन: यसलाई साझेदारी गर्नुहोस्

सप्ताह को एक जोडी पहिले, म evangelize हरेक विश्वासीले जिम्मेवारी बारेमा परिसर आउटरीच राष्ट्रीय सम्मेलन मा कुरा. मेरो पाठ थियो 2 कोरिन्थी 5:18-21. यहाँ सत्र देखि भिडियोको.

एउटा जीवन | यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् – यात्रा ली बाट परिसर आउटरीच मा Vimeo.

तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यहाँ म साथै एक भाग थियो एक प्यानल छलफल बाट भिडियो. छलफल परिसर सेवाको थियो, स्थानीय चर्च, महान् आयोग, आदि:

Pastors प्यानल बाट परिसर आउटरीच मा Vimeo.

प्लस, म तपाईंलाई बाहिर जाँच गर्न सिफारिस सबै अन्य मिडिया यो सम्मेलन बाट. त्यहाँ ठूलो शिक्षा को टन म edifying हुन फेला छौँ लाग्छ भन्ने थियो.

SHARES

5 टिप्पणी

  1. जेसिका Dunsonजवाफ

    यो सन्देश बाँड्नु भएकोमा धन्यवाद. म मेरो आफ्नै विश्वविद्यालयमा अन्यसँग उहाँको सुसमाचार साझेदारी बारे परमेश्वरले पुष्टि आवश्यक र म यो सन्देश मार्फत यसलाई प्राप्त. म साँच्चै यो आवश्यक. परमेश्वरको आशिष.