ஒரு வாழ்க்கை: அது பகிர்ந்து

இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு ஜோடி முன்பு, நான் நற்செய்திமயமாக்கும்படி ஒவ்வொரு விசுவாசியின் பொறுப்பு பற்றி வளாகம் அவுட்ரீச் தேசிய மாநாட்டில் பேசினார். என் உரை இருந்தது 2 கொரிந்தியர் 5:18-21. இங்கே அந்த அமர்வில் இருந்து வீடியோ.

ஒரு வாழ்க்கை | அது பகிர்ந்து – பயணம் லீ இருந்து வளாகம் அவுட்ரீச் மீது விமியோ.

நீங்கள் விரும்பினால், இங்கே நான் அதே ஒரு பகுதியாக இருந்தது ஒரு குழு விவாதம் இருந்து வீடியோ. விவாதம் வளாகத்தில் அமைச்சின் பற்றி இருந்தது, உள்ளூர் தேவாலயத்தில், கிரேட் கமிஷன், முதலியன:

போதகர்கள் குழு இருந்து வளாகம் அவுட்ரீச் மீது விமியோ.

பிளஸ், நான் நீங்கள் பார்க்க பரிந்துரைக்கிறோம் அனைத்து பிற ஊடக மாநாட்டில் இருந்து. நான் நீங்கள் கட்டியெழுப்பும் விதத்தில் செய்ய கண்டறிய நான் நினைக்கிறேன் என்று பெரிய போதனை டன் இருந்தது.

பங்குகள்

5 கருத்துகள்

  1. ஜெசிகா Dunsonபதில்

    இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. நான் என் சொந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மற்றவர்களுடன் அவரது ஸ்தோத்திர பகிர்வது பற்றி கடவுள் இலிருந்து உறுதிப்படுத்தல் தேவை மற்றும் நான் இந்த செய்தியை மூலம் பெற்றார். நான் உண்மையிலேயே இந்த தேவை. கடவுள் ஆசிர்வதிக்கட்டும்.