ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການ Romans 8

Romans ແນວໃດ 8 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນທາງ Lee ຈາກ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ Vimeo.

ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ ຖາມຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນ clip ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ Romans ບົດ 8