ရောမအပေါ်ထင်ဟပ် 8

ဘယ်လိုရောမ 8 ခရီးစဉ် Lee ကကူညီပေးသည် မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.

မှာငါ့အဆွေခင်ပွန်း ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အများဆုံးငါ့ကိုကူညီပေးသည်ကြောင်းသမ္မာကျမ်း၏ကျမ်းပိုဒ်အကြောင်းကိုမျှဝေဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်. ဒီဗီဒီယိုကလစ်၌ငါရောကျအခနျးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ် 8