ภาพสะท้อนของชาวโรมัน 8

ชาวโรมันวิธี 8 จะช่วยให้การเดินทางลี จาก ปรารถนาของพระเจ้า บน Vimeo.

เพื่อนของฉันที่ ปรารถนาของพระเจ้า ถามฉันจะแบ่งปันเกี่ยวกับทางเดินของพระคัมภีร์ที่ช่วยให้ผมมากที่สุด. ในคลิปนี้ฉันสะท้อนให้เห็นถึงโรมบทที่ 8