lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita lluita

We Fight

Lluitem per demostrar com de justos som, oblidant que els justos no són el que Jesús va venir per. mat 9:13