umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo umlo

sixabane

Silwe ukuze ubonise indlela yobulungisa thina, alibale ukuba amalungisa ukuba ngubani uYesu weza ukuze. Mat 9:13