mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi mumhanzi

njanji 14: Sweet Victory

haka: (Dmitri)
Ndinonzwa minzwa apo korona yangu yakanga
Ndichange simba asi ndiri mupenyu
Kubva muguruva kusvikira mambakwedza into
Ndichaenda kupona chikonzero ndakawana
Sweet Victory
Hapana anogona kutora kubva kwandiri
Sweet kukunda
Chikonzero Ndine, chinonhuhwira kukunda into

ndima 1:
Munoona ini achikamhina , Ndinoziva munoona ini achikamhina
Haukwanise kukuudza pamusoro maCD izvi, asi BRO ndiri ibvi zvakadzama mairi
Ndiri wading muutera hwangu, Iye akandiita muyanzvi
Ndingada nhema kuburikidza mazino angu kutaura handina yokuchiramba
Seni kunyora mitsetse iyi Ndiri pedyo misodzi
muviri wangu asina kushanda zvakanaka kwemakore manomwe
Saka vakandishaiwa ne kuti "rambai chirebvu rwenyu edza kunyemwerera"
Bruh ndine maviri nezvitanhatu, Ndinofanira nani kuburikidza maira
Chengeta zvose anecdotes enyu uye akanaka prices
Ndichaenda zvakaitika clichés nokuti tariro yechokwadi, iye zvakare dope

haka

Post Hook:
Tositi kuna Mambo, tinoonga kuti pasirin'i
Achinzwa zvakanaka isu kweYangon 'kuti kusvikira kumugumo
Sweet kukunda
You ndinzwei, holla kana uchinzwa ini
Isu tichiri achimhanya kunyange zvazvo isu achikamhina
Sweet kukunda
Chikonzero isu kuhwina, hongu munoziva isu kuhwina
Kunyange zvazvo isu winded tichiri mairi
Sweet kukunda
Chikonzero isu kuhwina, hongu munoziva isu kuhwina, ikozvino tiri kurarama
Sweet kukunda

ndima 2:
Vanondiona pachikuva, ivo…

njanji 13: Ndiri Gone

ndima 1:
Ndechimwe chinhu mupfungwa dzangu kuita uine nguva?
Soapbox swag, Ini zvanyanyisa pamusoro payo
Ini ndanga namaketani izvi uye ndine ndaneta nazvo
(Car ruzha) Ndinoziva paunonzwa matai izvi vachidzipukuta
Screeching nomugwagwa, gotta ibva
Ini kuronga Nditize, Ndinofunga ichi zuva
'Nokuti ini ari muusungwa kuita kutendeseka nhema ake
Akaedza kusunungura ini asi haana vanonyatsokwanisa
Get in yakakwirira, tora neb yakakwirira, tora neb yakakwirira
Novacane mumuviri wangu, kwete handisi kunzwa nhema
Vanoti kuti ndine wakawanda uye vanogona kushora
Asi ndiri kunamatira richipararira, havagoni kumirira aurayiwe
Usati vanogomera, mundoudza vanhu ndine akaendepiko
Ndiri kutaura Kumbonetswa ndichirasikirwa Lucifer, munoziva iye chakaipa
Ndinoziva imi haisi wakabvunzwa aputse pafoni
Zvakaipa kana ini aputse rwiyo?

haka:
Ndinonzwa zvauri achiti, asi handitendi iwe
'Achaita Kuti imi chete nhema, uye handirevi kuda iwe
Ndine Ishe idzva, Ndinoziva Handina kukuona
Asi ndinoona zvakanaka kubudikidza newe, saka ini gotta kuzokusiyai
(Dzokorora 2x)

ndima 2:
Kangani ini gotta
Udza y'all kuti ini vanoramba kutevedzera
Kuti zvakaipa dhiri, kukonzera kuti yekare tenzi Anouraya
Ndidanirei Harriet ndiri kuedza…

njanji 12: All Love My

Intro: (Natalie)
Ndinoona here kuona
Unoziva nezvaunoona?
Ndiri kumboremekedza?
tsime, sorta kinda pamwe
Ko iwe une mupfungwa?
Chiso chako anotarira akajairwa
Ndinoona imi dzose nguva
Uye ndinogona kuchengeta iwe kambani huno
Iwe hauna gotta kuudza munhu
Ko munhu mumwe kumativi uchiona
Hongu taurai shoko uye iwe kuiona
Right pano, pari zvino

ndima 1:
Jay akanga kusurukirwa
Uye kutsvaka rudo pamambure
Munhu ane zvinodiwa, chii uchitarisira?
Akatarisa kuburikidza mapeji zvavo zvose
Zvino akaona murume wake akarasikirwa mweya wake
Chikonzero chaiva rudo pakutanga kuona apo vakasangana
mwoyo wake kurova zvakaoma
Akanga kinda chiedza ganda, meso akafanana aifarira navo
Havagoni navo manzwiro pavakarova izvi zvakaoma
Zviri kure, nokudaro naye paIndaneti dzose nguva
Ari kubasa asi musikana uyu zviri mupfungwa dzake dzose nguva
Haangagoni kumirira kumuona, iye akadzitora banging zvinhu
Vakati vaungana asinganzwi kunotiyeuchidza iye gotta muripo pamwe Visa
homies ake akamuyambira “kutonhora kuti mukadzi haagoni kupedza iwe”
Asi iye ari mutambo rudo iye havadi kugara bleachers
Kana iye anofunga, Zvandinokuudzai Wakanganwa kutaura ndiro
Jay akaroorwa uye mwoyo wake kuva…

njanji 11: Razaro

ndima 1:
Mukomana Ini hopped panze muguva zvakanaka mangwanani
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Munhu wose akanga achitaura kuedza kundiona, kushamisika
Kufanana sei kufema? Akanga tsoka matanhatu zvakadzama
Mukomana chii iwe achiti? Kusimudzira vhara muromo wako
varume vakafa havagoni holla, zvauri kutaura Kumbonetswa?
'Achaita kamwe nepasuo kuti hazvina kufamba panze
Asi regai ini tora imi shure munguva pabhokisi yangu ikozvino
Ooh munoziva azvinhuwidze mudenga
Chikonzero Ini ari muguva yakarebesa Ndinopika
Vanhu kuchema ndiri kurasikirwa, obituary zvakanyorwa
My chiso zvacheneruka, havagoni kutaurira mukomana wako kuda amuka
Kuvhara pabhokisi, dana muparidzi, iye aenda saka
Ndicho pamusoro havagoni munhu akaitema, vanoti refu kudaro
Asi chigumbu, usati kuchema uye kumhanya panze
Ndakanzwa mumwe munhu kuuya, vachiti chinhu zhowezhowe, “huya kunze”

Pre-Hook:
Hopped akabuda muguva, mangwanani akanaka
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Vakandivinga akavigwa suit dema, dema chisungo
Ndine mupenyu uye ini ndapepuka kutarira nhunzi
Naizvozvo kubvira zvino

haka:
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Vaimbove akafa murume achifamba Razaro (dzokorora)

ndima 2: (This'l)
Vano zvisipo vanhu dzinoshuma uye…

njanji 10: chinhu New

Intro / yokuenzanisira:
Mira, mira
Regai nditore mumwe (Dzokorora 4X)

ndima:
Mukomana munoziva ndakatenga kwavari J raMwari, achazunungusa navo netsoka dzangu
Wakakwidzwa ari craze, hwangu muwadhiropu hakusi wakakwana
Munoziva ini akadzitora 5 uye ndinongoda akadzitora 12 wacho
Asi muchizviziva 1 I waida zviri pasero
Saka vakaroorana vakawanda the clicks panzvimbo, kusvikira ndiri kunzwa zvakanaka
Bruh Ini gotta kuchengeta sneaker yangu yemhuka zvakasimba
Kana munhu wose akadzitora homie kuti hazvisi izvo dzandinoda
Zvino munhu wose Wanna kufanana neni panzvimbo Mike
My muropa hakusi vakadzi kana booze
Sneakerheads kusazivikanwa, Ndiri kuvava vamwe shangu
Ariise kadhi rangu, Handina chinhu kurasikirwa
Ndinombonetseka chii Ini Wanna kundodziidza
Chikonzero I wan't chinhu chitsva
Chii ndakatenga hazvizorevi kuita
Ndinofunga ndine vamwe kinda besa
Chikonzero ndiri muropa kuti itsva
Yakasvika ini sezvinoita

Other / yokuenzanisira:
Hongu izvozvo ini akamuka akafanana
Mira, mira
Regai nditore mumwe (Dzokorora 4X)

njanji 9: Insomniac

ndima 1:
Ndiri kuenda nhasi
Izvi wangu chete bara
My aigona kufa nhasi
Hongu mwoyo wangu chichiita
Kana ndichifamba manheru ano ndiri kubuda pamusoro
Ndinozvipa upenyu zvose izvi hazvisi zvose Ndine
Yessir zvino chimbomirai zvishoma bruh
Ndinoona y'all ichazununguswa nemaoko enyu yakakwirira
Kumirira kuti urove kuzobvisa, 808'S pamusoro standby
Kana ndiri kufema bangers ndinoti mashoko ndimire
Pasi kweYangon kuzungura apo kuti urove inodonha, mhoromhokwa
Ndapota regai kure leash wangu
Ndinonzwa sokuti, Ndinonzwa sokuti, Ndiri kunzwa zvakare zvakanaka
Kufanana ndiri mhuka
Kufanana gorira munhu chaiye ari Hood
Saka ndiri kuenda mberi
Ndinenge achizorora pandinenge akaendepiko
Simuka uye gaya ndizvo ndiri
Bruh ndosaka Ini akanyora rwiyo
Manheru ano ndiri kuenda kure akaita
upenyu hwangu sapanosvika chete kwazvinogumira usiku hwose
Kana ndisingati padzinomuka mangwanani, bruh ndiri kweYangon kuva mhosva
Kanda yambiro kuti mhepo
Regai tiende Kumbonetswa kupinda
No kuderera, isu kweYangon kuhwina
No kuderera, tinomuziva
vhaira

Pre-haka:
Manheru ano Ndichaenda pamutanhiko zvose kutevera
Uye kurarama kufanana hwangu upenyu pamusoro mangwana
Tinoida
Tinoenda zvakaoma vhiki yose
'Til zviri pamusoro haisi hapana hope chikonzero tiri kuwana nayo kuwana nayo kuwana nayo

haka:
Insomniac
Tive kuwana nayo…

njanji 8: Beautiful Life 2 (Mine)

Intro:
Oh, Ndinokuda, hongu
Kufanana hapana zvimwe, hongu
Pandinoona manyemwerera iwe chipenye kungofanana muzhizha, hongu

ndima 1:
Munoziva kuti kunzwa kana mashoko vanotadza
Zvakaoma nokududza zvandiri Wanna kuudza
To Mini kwangu ini, murume wangu muduku
Kutaura hurukuro mwana, Handizivi zvauri kutaura
Asi zviri mimhanzi munzeve dzangu zvazvo
Boom bap kuti baba vako kana ndiri pedyo zvazvo
Amai akaisa imi mavari polos uye skinnies
Curly nokoko dzomusango, iwe uve flyer kupfuura Leer zvazvo
Une kuti yakavhenganiswa mbudzana swag pamusoro pavo
Achitarisa kufanana amai vako nababa vako pamusoro pavo
Straight panze mudumbu iwe kunoramba chaiyo
Ndakachema saka zvakaoma kusvikira Handina kuva misodzi vakasiya
Kubvira ipapo iwe chengeta kunyemwerera nechiso changu
Wrestling nokutamba, mhuka panzvimbo
Tarirai ndinoziva une zita rangu
Asi ndinoda kupfeka mupenyu wake mukurumbira, Ndinokuda

haka:
Oh, Ndinokuda
Kufanana hapana zvimwe
Pandinoona manyemwerera iwe chipenye kungofanana muzhizha
zvandakaratidzwa haagoni kuva zvakajeka kwete kwete kwete
Chikonzero uri wakanaka, hazvishamisi ndinokudai

Handigoni kutenda uri wangu, Handigoni kutenda uri wangu
Unogara mupfungwa dzangu, Handigoni kutenda uri zvangu zvose (2X)

Post haka:
Handikwanise…

njanji 7: All Simuka Up

chiratidza zvizhinji:
Kana isu tose inokwira, o into o into (dzokorora)

ndima 1:
Ndinoziva ndoregerei kuti kubata Mic BRO
Asi nebasa iri chinhu kuti ini aizorwira
Ndiri muna yezvirwere nechinyoreso ichi uye Pedhi
Kuziva Ini aipedze wokupedzisira, kuti haasi nei ndinonyora thoughLet kumashure panguva '04
ndakasangana 116, nokukurumidza ndakanga mungarava
Fast mberi makore mana, isu pamusoro rwavakaita
Uye isu haasi kuziva chaizvo zvaakanga chitoro
Asi ikozvino pano tiri makore gumi gare gare, Rwako akamuka mukuru
Bonds pedyo, ndinoiitawo zviri zvakawanda vanovenga
Vachiti isu chete kuzviitira mukanyiwa, asi havanganamatirani isu kuputsa
'Nokuti Ishe watinoshumira aibuda iye saka nyasha
Zvino kana ivo vanondibvunza kuti nei ndichiita kuzviita
Ndinoti kwavari zviri kurira sangano
Hongu Ndiri kutaura kwangu unashamed vashandi
Kuti haazombofi kubata padanho asi vari kufamba hutsva ake
Simukai

Pre Hook:
Kana isu tose simuka upThat aizova hope dzangu
Tose tinofanira kusimuka
Uye kupa yakamira Haiwa mambo nokuti zvakanaka

Oh hongu, o into
Oh hongu, o into
Tose tinofanira kusimuka uye kupa ukama Haiwa mambo nokuti zvakanaka (3X)

ndima…

njanji 5: Hauzive

Intro / yokuenzanisira:
Vamwe mazuva ndinonzwa saka pedyo
Zvino mamwe mazuva zvinoita kudaro kure
Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera kutevera
Uye haana kudzoka isina, o
Hareruya ari soro rumbidzo
Ndichaipa kwamuri nomufaro mazuva angu ose
Ini chete tariro kuti zvose hwangu upenyu rinopa kuti ndinoreva shoko ose, Ooh
Kunyange zvakaipa neni
Jesu, Oh Jesu, My Jesu, ndosaka Ndinokudai

ndima 1:
Mukomana Ndinonzwa sokuti ndiri Revhiatani
Kumhanya kuti sarudzo yangu yakasimba, Obama Biden (zvitore?)
Everyday ndiri homiciding
Kuuraya kuti akaipa mukati mangu, dzimwe nguva zviri traumatizing (hazvisiri?)
Asi BRO kuti hazvishamisi
Kuti ndinofara kana ini kuomerera shoko rake
Ndiri chivimbiso arikuritasva
Ndinovimbisa ndakarohwa dai izvozvo kana Handisi rinogara
Ndanga akafumurwa, asi ndiri maari
fanano: Ndiri yokuvanda
Sokuti ndine buri chete
Ivo achikanda mumvuri, asi ndiri achinyemwerera chikonzero ndinoziva Mwanakomana
Sokuti ndiri kurota chete yakazaruka maziso, pfungwa dzangu akayangarara
Revhiatani kubudikidza denga rinobuda, gore 9 ndicho Ocean wangu
Kushambira kuti ozone rukoko rukoko
Hey Ndiri soaking
Asi iye dzakavhenekera kuti moto pasi angu shure Ndiri kusvuta
Havagoni kukanganisa kwaari, iye kupfuura isu iwe upenzi mukomana
Tarirai ini ingotaurai zvose kutaura murume ndiri kunzwa mufaro

haka:
The nzira iwe…

njanji 4: Manolo

haka:
Ini kuzviitira dzoro kukwira
Vakapindira kuti ammo akakiyiwa uye monica
Ini haisi kutaura pasina burner
Flip peji, Ndichaenda putika naro

Got imwe imba yemapuranga Manolo (nolo)
Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Dzokorora 2x)

ndima 1 (rwendo):
Kuedza kuvaudza vakomana handina kusiya wokuzvarwa oga
Chikonzero Ndinoramba mumwe mumotokari yangu uye kumba ndakawana vaviri
Ivo akasiyana siyana, asi vanoita zvimwechete
Double kumucheto, kaviri bharero, Bang Bang
Ndiri kubva pano akatarisana makava, Ini hazvisi kubuda mupfungwa dzangu
Ivo kuuya mweya wangu, saka zviri Kumbonetswa iyoyo
Kwavari nhema ivo kundiuraya, kana musingatendi ini
Handina hanya, Handina hanya, Handigoni zvidzore
Ndiri flipping peji, Ndiri rukungiso-kufara imwe vhidhiyo uye geji
nekudzvanya naro, kurova chikuva
Akurova nechokwadi, yawo mashoko ose
Akacheka kwandiri zvakadzama ndine Diving, Ndiri Diving muna
Pandinenge kuchovha ndine kuti moto moto, Ndiri mupenyu zvakare

haka

ndima 2 (Lecrae):
Manolo Manolo, Ndiri kubva pano kuenda mabha-
shamwari dzangu funga Ini achirasa, amai vangu vanofunga Ndiri Jay
Ndinochengeta shooter rangu pedyo zvazvo, munoziva kuti zvizere otomatiki
Shoot iwe kururamiswa, murume chokwadi kuti achazviita here zvakawanda kukuvadzwa
Ndakawana vavengi handigoni kuona vose asi…

njanji 3: Shweet

haka:
Get navo maoko mudenga
Ita zvishoma ruzha iri rinomirira kana iwe ikoko
Kuzvikudza pamusoro Godman kana iwe angatsunga, chete kana iwe angatsunga
Kuti ungaora shweet
Zvakadini kana paunenge pemapani hazvina 'Kumbonetswa mbatya pamwe Tags?
Kuti ungaora shweet
Zvakadini kana paunenge pemapani zvakanga Kumbonetswa iye ndiani wekutanga newekupedzisira?
Kuti ungaora shweet

Post Hook:
Ini vakavanzwa vachitaura akafanana ivo inopisa murume
Mumwe akadzitora gassed vakakwira, pamusoro octane
Tarirai Ndinovenga kuvaudza ivo hazvisi nani
Zviri nani kuwana amburera, Mwari anobata ushe

ndima 1:
Ngatidzokerei munguva mukupera eighties
D taundi ruchandifambisa pasi, ndipo akandiita
Pandinofamba shure ikoko, Ini haisi Vaca-ku- (pazororo)
Sokuti ndiri pamba, kufunga kugara, Handina kugara kunyange
Ooh kare kare
Lone nyeredzi mamiriro akatunhidzwa, Ndingapa sei kukanganwika
Asi ini hauna mifananidzo inokukurudzira kubva yebhuruu
Zviri kubhururuka sei yakanyatsobatana neni, Ini haisi kutaura Kumbonetswa ari shangu, fura
Ndine yakawanda matambudziko asi ndiri ngaatarire, Ndicho shweet
Ndinoziva Mwari wangu achaita kurikanda navo mudziva, Ndicho shweet
Vangani nguva Ini gotta ndinokuudzai ndiye mukuru webasa uye kwaari chinhu kuti chimedu keke?

haka
Post Hook

ndima 2:
I ava A imwe…

njanji 2: Lights On

Intro / yokuenzanisira
o o, chiedza
Hatizivi patakagara kuenda (dzokorora)

ndima 1:
Tarisa zviri zvose rima, zvose dema zvose
Kufanana miriyoni murume kutevedzana, asi ndiri kutaura Kumbonetswa zvose
Dark mwoyo, mweya rima
Dark pfungwa kunyora rima Rwako
Ndinogona kuwana chiedza shoma kunyange?
Ndechokuti chinhu ndinogona murwire?
Hey isu saka mapofu hatizivi
On kuti mugwagwa tiende
Enda akurumidze mberi, kubhururuka asi isu pasi
Asi isu hatizivi chete zvaanenge apinda chitoro, haachipo anowira pamusoro okie doke
Kwete, anogona kutipa pamberi zvinhu isu kumboona pamberi
'Kusvikira chiedza kusvika ichipenya, hatizivi patakagara kuenda
Asi hazvisi hapana Google Map upenyu, uye akaita maraiti edu akadamburwa
umboo: isu kuvheneka, vakapfuura vamwe pfuma ndiyo yendarama
Nokuti vamwe nickel uye mhangura, kuedza kuwana nokubwinya zviri aba
Uye vachikohwa chii isu vachidyara
Hey tose takawana zviroto, ichi ndezvangu
Ndiri ndichinyengetera kuti ndichava pafiripi kuti chinja vochenesa, vana vari mapofu
Tinoziva here kuiona, Ishe tinoziva imi kuiona
Chete unogona kutora isu yepamusorosoro, imi mutyairi
Lights ndapota

haka
Hatizivi patakagara kuenda
Isu saka kure nomusha wedu
Hatizivi patakagara kuenda
Blackout, hapana simba pamusoro
Hatizivi…

njanji 1: simuka

haka:
Nhasi Ndiyo zuva apo isu tose vosimba
Mbambo wangu aenda saka tarisai ndiuye mupenyu
Together isu urwe uchipfuta nhema
Uye ikozvino kuti ini ndakawana mapapiro angu ndakagadzirira kuenda
simuka, isu tose kuwedzera
Oh o o
Tese simukai
Oh o o
Nhasi Ndiyo zuva
simuka

ndima 1:
Kusimudzira Ndiri shure kuzvirumbidza pamusoro pamakwara izvi zvakafanana
Ndiri kupenga panguva no, kuti shure slap mics
Chiregera akarangarira chokwadi handina kumbobva ndiri hype
Teerera zvakanaka iwe hauna gotta kwandiri kaviri
Ndiri pano, Ndiri pano kuti kudada naye akafanana ndiri kuzivikanwa
Nepo vabereki gwiridza I'ma wazviita
Mwari wangu haasi asina ngano, 'Kukonzera iye chaiye, iye chaiye
Zvino nyaya waswedera
Ndinoziva akagadzira, iye kupfuura vezvikepe vanobhururuka mumakore iye yakagadzirirwa nemaoko ake
Ndiri kunyora kukutaurira upenyu iri nokupenya mugango
apo tinoda cryer isu sei I'ma pamudyandigere kuudza kuti simuka umire?
Check zvirongwa vad
dude My, kuti guva haisi musha wako
Chikonzero imi muri pevhu nzira yakarebesa
Matanhatu zvakadzama aine musi ibwe renyu
All vanoti, "Mukomana uyu aenda"
Handeyi nazvo, regai iwe Wanna kuenda kumba?
Regai iwe Wanna kuva kupfuura aud?
Unoziva kuti uri vadiwa…

Coulda Kwakandiwanisa Me Lyrics

Yakabudiswa neZvapupu: Gawvi
Zvimwe Vocals kubudikidza: J. Paul
Artwork kubudikidza: Alex Medina
Hwakakanyiwa uye nyanzvi ne: Jacob “Biz” Morris

ndima 1:
Ko munhu Wanna kunzwa marwadzo edu
Ndizvo sei ndiri kunzwa kana ndiri flipping kuburikidza navo Twitter mashoko, zvose Ndinofunga zviri mvura
Ivo achindiudza kuwana pamusoro zviri kare
Kuti zvinhu regai zvisisipo
Asi kuti regai echokwadi pandinofunga idzi mumigwagwa
Saka zviri zvechokwadi kana ndava kuda coulda ini ndanga

haka:
Man ndinogona kukuudzai sei ndiri kunzwa zvakanaka zvino
Ah ivo Wanna vanoziva sei ndiri kunzwa zvakanaka zvino
Ndinonzwa sokuti naro coulda ini ndanga
Ndinonzwa sokuti naro coulda ini ndanga
Tose vakaitwa nomufananidzo waMwari munoziva
All hwedu basa, chiratidzo yedu yakatanga
Tinonzwa marwadzo chikonzero isu pano pamberi
Ndiani mhosva Handizivi
Asi coulda ini ndanga
Ndinonzwa sokuti naro coulda ini ndanga

ndima 2:
Handina kuziva Mike Brown
Handina kuziva Trayvon
Handina kuziva Sean Bell
Asi ndinoziva ivo vaenda
Handina kuziva Oscar Grant kana Tamir Rice
Handina kuziva Eric Garner
Asi ndinoziva ivo upenyu
Chiri munokosha kupfuura ivo vachiti paTV
Ndinovenga Ndine refu pasi, imi finna kundiona mhere
Chikonzero Ndinonzwa sokunge havaruoni isu madzimambo
Akaita kutonga saIye,…

5 Mibvunzo Beyoncé

Music ari chikamu chikuru muupenyu hwangu saka Ndinogara kufunga kuishandisa zvakanaka. Zvakaoma kwandiri kunakidzwa unyanzvi pasina kuongorora, manotsi, uye achibvunza mibvunzo. Beyoncé ane rudzi vedu ngwariro izvozvi uye ari pachena chimwe dzedu dzinodiwa zvikuru Pop nyeredzi. Rokutanga mukadzi kunyange akati kana iye aigona kuva mumwe munhu, akanga vanoda kuva Beyoncé.

Beyoncé ndiye yakakurumbira kupfuura akabvira ambova, saka unogona usambobatidza TV kana kuwana paIndaneti asingaoni chimwe chinhu nezvake, kubva wongororo kwake Album zvitsva mifananidzo yake achifamba nomugwagwa naye mwanasikana. Ndiri chaizvo tarenda rake uye kunofuridzirwa wake nemotokari, asi ndiri uyewo zvakamushamisa zvimwe zvinhu Ndinoona.

Beyoncé uye ndine zvinhu zvishoma zvatakafanana. Tiri vaviri kubva Texas, uye vane mijenya dzemhuri muHouston. Tiri vaviri vemifananidzo avo ndakakunda asunungurwa yakakomba nhamba Solo Albums (kunyange iye zvishoma zvikuru kuzivikanwa kupfuura ini). pashure, tiri vaviri vatadzi vanoda nyasha dzaMwari.

Uchifunga, kana ndaiva mukana wokusangana naye izvi mimwe mibvunzo I simba…

The Yemberi Trip Lee

Vakawanda munoziva ini somunhu rapper uye muiti, asi chokwadi chiri, mwoyo Ndagara muparidzi.

Nokuti chero Ndave kuita mumhanzi, gobvu chido changu chave kuzivisa Vhangeri uye kuzivisa kunaka uye kubwinya kwaJesu Kristu. Nenyasha dzaMwari randaifanira mukana kushandisa mimhanzi kuita kuti paruzhinji padariro. Ndava akada ose yechipiri uye Ndakaedza kuzviita neunyanzvi. Kwemakore, Ndava vaiona Mwari kunditi yokusimbisa ini kwete kuti mumhanzi, asiwo kuparidza uye kunyora.

Ndicho chikonzero gore rapera ndakanyora The Life Good, bhuku dives udzamu shoko shure kwangu rekodhi chimwe chete rokuti. Zviri Ndokusaka ndakazvizivisa wokupedzisira kuwa kuti ndingadai rirege vaifamba zvikuru sezvo zvikuru sezvo ndave. Ndinoda kudzidza kuva mufundisi akatendeka, uye kuti zvinogona chete zvechokwadi panotaurwa chechi yeko. Saka ndiri kutora nguva kushandisa pakudzidza kubva vafundisi okuzvipira vekusvondo vangu Washington, DC. Ishe vachitendera, sezvo ini kushumira patsvimbo kuchechi, Ndicha…

The Lives Beautiful pamusoro Unborn

Rwendo Lee riri "Beautiful Life” kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.

rwiyo wandakatanga akanyora kwangu Album zvikuru ichangopfuura, “The Life Good” aiva rwiyo inonzi "Upenyu Hwakanaka.” Vachishuva Mwari akandibvunza pamusoro kuti rwiyo wangu mwoyo shure payo. Heunoi yavo Blog yose romukova.

Uye pano ndiwo acho kuti rwiyo, iyo ine V. Rose:

haka:
Beautiful Life Inside
Kurarama Moving Kufema
Saka Regai Hope Simuka
Mwari aiziva zvaakanga achiita
Apo Akapa
Beautiful Beautiful Life

ndima 1:
hanzvadzi Dear, Ndinonzwa nzvimbo iwe panguva
Ndinoziva haina hapana nyore Kumbonetswa achipfuura kuti
Pane mwana mudumbu mako, asi iwe hauna kuedza kuita kuti
Ungave kutora shure zvose kana waiziva kuti, asi iwe hauna kuva chinotiudza kuti
Kuti nguva nemukomana wako, kuti kunonoka usiku
Kana wafunga akanga achiita rudo, kuti iwe aizoita upenyu
Zvino zviri kunzwa tsvete, murume haina kufanana
Hauna upenyu, fura, nguva chaizvo hazvina kunaka
Havagoni zvikuru kukuudzai kuti ndinonzwisisa marwadzo enyu
Asi ndinoziva haufaniri kunzwa mwoyo uye kunyara
Uye ndinoziva kuti mwana ari mudumbu haasi mutambo
Ane mwoyo urove, iye Kumbonetswa kukura…

Man Up Video

September uyu isu yakabudiswa pfupi firimu uye Album inonzi “Man Up” kupikisa majaya kuti vanhu. Pano vhidhiyo mumhanzi nokuda “Man Up Anthem.” Unogona kutenga pfupi firimu uye Album pano

I Love Music

Ose zvino ndoenda shure uye kuteerera Albums uye nziyo yaifamba chaizvo ini artistically uye mumudzimu ndikanzwa apo navo. Mumwe wevaya Albums ndiyo The Solus Christus Project ne Shai Linne. Ndicho chimwe chandinonamatira hip Albums- nguva. Kurimwa akasiyana (kunyange asina commerical), zvirimo Zvinoshamisa, uye Shai kuti lyrical unyanzvi ari zvizere kuratidzwa. Uyu ndiwo mumwe wevaya Albums chinoita rap vazvibvunze, "Sei zvakadaro Ndiri rapping zvakare?”

Ini handigoni kudzokorora chinyorwa rose this post, asi pano mumwe chandinonamatira mavhesi album. Ndiyo ndima shai kubva "Mika Check 1,2″:

Akapa upenyu hwake sorudzikinuro, Ndiri hype uye ndiri kutamba
Kana kudetemba nziyo dzokurumbidza angu kwaKristu, Vakarurama Gwayana ichivhenekera Lantern wangu
Ndiani mumwe kunze Ishe marudzi
Anogona hype muhedheni chidhakwa kunyora pasina kunyange neshoko rimwe kuzvidzora kukudzwa?
My simba Mashoko- kukwana zvechokwadi kutsanangura tsvinda Seed
Takatondeswa kuita zvishamiso namabasa
Ndava nemakore gumi, akanga yekare misoro vakashamiswa nzwisiso Vake
Akateerera vabereki vake, kunyange zvazvo iye akasika dzavo Zvikwepa mhepo
A wechokwadi Anomaly- uye ndiani anogona kufungisisa
Muranda vachirwa nyoka…