Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise

Rhagair Rise Piper

llyfr newydd Trip yn, Rise, allan nawr! Darllenwch John PiperMae rhagair i'r llyfr isod. Gallwch archebu y llyfr a chael gwybod mwy am Risebook.tv

Un o'r prif bethau yr wyf yn ei hoffi am Trip Lee a'i lyfr, Rise, yn y cydadwaith o barchedigaeth a pherthnasedd.

Y nod yn berthnasol mewn diwylliant Americanaidd yn gyffredin. Cool yn hollbresennol. Fel y dywed Mack Stiles, Rhaid Cristnogion Mae'r rhan fwyaf yn y byd yn ofni y dwrn a godwyd; Americanwyr yn ofni y aeliau a godwyd. Mae'n golygu nad ydym yn oer. Ddim yn berthnasol.

Ond y nod yn y parch yn brin. Parch teimlo'n hen. Mae'n teimlo'n ddiflas. Dyw hi ddim yn cŵl. Ond pawb yn gwybod, i lawr dwfn, pan fydd parch yn mynd, pob bywyd dynol yn dod yn sioe amrywiaeth. tenau. glib. bas. plastig. gwag. Yn y diwedd, ddiystyr.

Rydym yn cael eu gwneud i gael mwy o. "Cool yn anwadal, ac ni allwn fyw ar ei gyfer "-y geiriau Trip Lee. Yn union. Ceisio byw yn unig i fod yn oer, dim ond i fod yn berthnasol, yn isel. A llais Trip Lee crio allan, Rise!

Mae cymaint mwy i'w weld, i gwybod, caru, i fwynhau. Mae realiti sydd mor fawr ni ellir eu lleihau i hwyl. The words “fun” “blast” “ball” “party” sound silly in the

Beth yw'r Llyfr Rise Ynglŷn?

Mae pobl wedi gofyn i Taith beth am ei lyfr newydd. Yma, mae'n siarad am y gryno. Gallwch ddysgu mwy am y llyfr ar Risebook.tv

llyfr Dyfyniad: Peidiwch â Envy Fainc

Wnes i chwarae pêl-fasged Varsity yn yr ysgol uwchradd. Dyna ddatganiad hollol wir (oni bai eich bod fy ngorfodi i ddiffinio'r gair chwarae). Mynychais ysgol breifat fach, ac os oeddech yn uwch gennych chi fan ar y tîm Varsity. Rwyf wrth fy modd y gêm o pêl-fasged, ond rwy'n llawer well am ei wylio na chwarae ei. Gallaf gosbi chwaraewyr a gweiddi "C'mon!"Mewn canolwyr gyda phob seren sgiliau. Ond dyna, cyn belled ag y mae'n mynd. Roedd gan fy ysgol rheol rhyfedd hwn am gwirionedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon er mwyn graddio, er, felly yr wyf yn ei gorfodi i gyd-fynd i fyny ac yn hongian fy mhen yn cywilydd bob nos Wener.

Roedd y stondinau bob amser yn llawn ar gyfer gemau cartref. rhieni ac yn gyffrous o fyfyrwyr-llawer ohonynt yn ffrindiau o Mwyngloddiau yn dangos i fyny i gefnogi'r tîm. Yn anffodus, mae'n debyg ei wneud gymaint o wahaniaeth yn y gêm fel y gwneuthum. Hoffwn cipolwg i mewn i'r bleachers o bryd i'w gilydd, meddwl tybed beth yr holl bobl oedd yn ystyried, yn enwedig fy nhad. Yr wyf yn meddwl ei fod yn sylweddoli bod y ddau ohonom yn unig yno i wylio, ond yr wyf yn digwydd i gael gwell sedd.

The only time I

Rise Llyfr Dyfyniad: 7:00 a.m. Logic

Oeddwn yn bymtheg oed ac roedd fy mywyd yn cael eu troi tu chwith allan. Nid yw fy enw ac ymddangosiad wedi newid, ond mae popeth arall amdanaf oedd. Rwyf yn berson hollol wahanol nag yr oeddwn wedi bod yn flwyddyn neu ddwy cyn. Dydw i ddim yn golygu fel pan fydd pobl yn mynd i'r coleg ac ail-greu eu hunain gyda llysenwau a phersonoliaethau newydd; Yr wyf yn golygu rhywbeth sylweddol wedi mynd ar tu mewn i mi. Roeddwn i wedi dod yn Gristion. Roeddwn yn teimlo newydd. Roeddwn yn teimlo yn fyw.

Roeddwn yn teimlo mor dda fy mod wedi cyhoeddi ei fod i unrhyw un a fyddai'n gwrando, yn enwedig fy ffrindiau agosaf a theulu. Ymatebodd pawb yn wahanol i'r newid ynof fi-rhai gyda llawenydd, eraill sydd â gwrthiant-ond un sgwrs bob amser wedi sefyll allan i mi.

Yr oeddwn yn siarad â ddyn hŷn yr wyf barchu yn fawr, bodd i egluro fy nghynllun gêm ar gyfer anrhydeddu Duw gyda fy ffordd o fyw, yn benodol fy purdeb rhywiol. Yr wyf yn ceisio i fod yn dawel am y peth, ond mae bob amser yn anodd i ddal fy gyffro yn. Gan fod y geiriau neidiodd o fy nhafod ar gyflymder annaturiol, Cawn yr ystyr nad oedd mor gyffrous ag yr oeddwn. He was trying to

trac 1: Rise

Hook:
Heddiw yw'r diwrnod pan fyddwn i gyd yn codi
Mae fy angor wedi mynd felly gwyliwch fi yn dod yn fyw
Gyda'n gilydd rydym yn sefyll yn erbyn y celwyddau llosgi
Ac yn awr fy mod yn dod o hyd i fy adenydd rwy'n barod i fynd
Rise, yr ydym i gyd yn codi
Oh oh oh
Rydym i gyd yn codi
Oh oh oh
Heddiw yw'r diwrnod
Rise

pennill 1:
Daliwch i fyny fy mod yn ôl i frolio ar y traciau hyn fel
Rwy'n dwlu ar em, Efallai gefn mics slap
Peidiwch byth â meddwl meddwl y ffaith Dwi byth yn gadael fy mod hype
Gwrandewch i fyny i'r dde nad ydych yn gotta yn gofyn i mi ddwywaith
Dwi yma, Rwyf yma i Brag arno fel mod i'n gwybod ers
Er bod Folks chwyrnu Rwy'n mynd ar ei gyfer
Nid yw fy Nuw oes llên gwerin, 'Achosi iddo go iawn, ef go iawn
Nawr at y pwnc dan sylw
Rwy'n gwybod y dylunydd, ei fod yn uwch na peilotiaid sy'n hedfan i fyny mewn cymylau gynlluniodd gyda'i ddwylo
Rwy'n ysgrifennu i ddweud wrthych bywyd hwn yn fflach mewn padell
Sut Rwy'n ymddeol pan mae arnom angen Cryer i ddweud wrthym i godi i fyny a sefyll?
Gwiriwch yo cynlluniau
fy dude, nad yw bedd yw eich cartref
Achos chi wedi bod yn ffordd o dan y ddaear yn rhy hir
Chwech o ddyfnder gyda dyddiad ar eich carreg
Mae pob maent yn ei ddweud, "Mae hynny'n bachgen wedi mynd"
Dewch ymlaen, peidiwch â ydych am i fynd adref?
Peidiwch nad ydych am fod yn fwy na clôn?
Ydych chi'n gwybod eich bod yn caru…

Llyfr Newydd I ddod yn fuan

Fy llyfr newydd, Rise, dod allan 27 Ionawr! Bydd ar gael lle bynnag y llyfrau yn cael eu gwerthu. You can pre-order it now and visit the book website at Risebook.tv. Yr wyf yn gweddïo y bydd yr Arglwydd yn ei ddefnyddio i annog fy nghenhedlaeth i godi a byw. Gwyliwch y trelar uchod a darllen disgrifiad byr o'r llyfr isod:

Cymdeithas yn dweud ieuenctid yn amser i carefree hunanfynegiant, ond Trip Lee yn dweud mae Duw wedi galw pawb i RISE o gwsg, uwchlaw disgwyliadau isel, ac i fyw am Frenin atgyfodedig.

Mae'r byd yn dweud wrthym fod ein blynyddoedd cynnar yn cael eu mwynhau yn anghyfrifol yn hytrach na neilltuo ar gyfer gweithgareddau awyr ystyrlon. Rydym yn gwybod bod cyfrifoldeb ac ymrwymiad yn feichiau i'w rhoi i ffwrdd cyn belled ag y bo modd. Ac felly, mae'r rhan fwyaf ohonom yn treulio ein hieuenctid mewn cyflwr trist o gwsg-gysgu i mewn ar fywyd nes ein bod yn gorfodi i fynd i fyny. Y broblem yw bod bywyd eisoes wedi dechrau. Mae'n digwydd ar hyn o bryd. Ac mae Duw wedi eich galw i fyw iddo.

Yn y llyfr pwerus hwn, Trip Lee yn dadlau ei bod yn amser i ddeffro ac RISE, i fyw y ffordd yr ydym yn eu creu i fyw. Yn ifanc neu'n hen, rydym wedi bod yn galw i fyw i Ef. Right

Arhoswch, Trip - Heb i chi ymddeol?

Mae cwpl mis yn ôl i mi synnu pawb trwy gyhoeddi albwm newydd sbon, “Rise.” Dydych chi ddim yn deall pa mor anodd oedd hi i gadw'n dawel am y peth cyn fy label ac es cyhoeddus. Mae'r albwm wedi bod yn y gwaith am dros flwyddyn, ac ni allwn aros i ddweud wrth bawb - yn enwedig y rhai sy'n cadw yn gofyn pan oeddwn yn gollwng rhywbeth newydd.

Mae'r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn galonogol iawn. Rwy'n synnu bod pobl wedi parhau i gefnogi mi hyd yn oed er fy mod i wedi bod yn eithaf tawel ar gyfer y ddwy flynedd ddiwethaf. Dy gariad a chyffro yn unig wedi cynyddu fy.

Ymddeol yn gynnar

Un o'r ymatebion nad oeddwn yn synnu gan oedd yr un yma: "Arhoswch, Roeddwn i'n meddwl eich bod wedi ymddeol?"Mae hwn yn y cwestiwn sy'n dilyn o gwmpas fi fel cysgod. Rydw i wedi mynd i'r afael yn cyfweliadau, tweets, ac swyddi blog, ond yr wyf yn gwybod ei fod yn dal yn aneglur i rai. Gadewch i mi barhau i geisio egluro'r sefyllfa: Dwi byth wedi ymddeol.

yn 2012, Cyhoeddais y byddwn i'n fod yn "camu i ffwrdd o gerddoriaeth." Ydy, Rwy'n gwybod bod swnio'n ymddeol-ish, ond nid wyf yn bwrpasol yn defnyddio y gair. Rwy'n cadw ei fod yn amwys yn fwriadol gan nad oeddwn yn 100% sure what it would