વિશ્વાસુ ઇવેન્જલિસ્ટ

અહીં એક સત્ર હું અગાઉ આ વર્ષે શીખવવામાં વફાદાર ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રચાર વિશે માંથી ઓડિયો છે.

વિશ્વાસુ ઇવેન્જલિસ્ટ દ્વારા BragOnMyLord

સમય પર ટૂંકા હોય તે માટે, અહીં પોઈન્ટ સારાંશ છે:

5 એક વફાદાર ઇવેન્જલિસ્ટ લાક્ષણિકતાઓ ...

1. ભેટી પડે છે અને ગોસ્પેલ સમજે

2. વિશ્વાસ અને ગોસ્પેલ ઓફ unashamed

3. પ્રેમ લોસ્ટ

4. પરિણામો માટે ભગવાન પર આધાર રાખે છે

5. લોસ્ટ માટે પ્રાર્થના કરે છે અને માટે તક શેર કરવા

Hope it’s helpful

શેર્સની

12 ટિપ્પણીઓ

 1. રેબેકાજવાબ

  convicted and striving to let others know the gospel.
  આભાર, ટ્રીપ, so much for sharing this message with me and anybody else who hears this. I’m so encouraged by the insight God has given you to clearly share what you shared. I’m just wondering if there’s a way this could be in a download format. i would love to listen to this outside of my computer.

 2. RoynMy Dunbarજવાબ

  ટ્રીપ….i thank God for your obedience n his workns threw you bro..i needed this ..God opened a door for me to do prison ministry and you dropin knowledge like books falln is rockn meill keep you lifted homie….lookn forward to seen ya in the near future..God bless you forever ..shalom

 3. TheLastLetterstoWilliamજવાબ

  I think Jesus would rather you join his true church. Have you ever seen an incoruptible body of a saint that died in 400 B.C? ના? oh well then? Aint that funny? He was also catholic? well ohWhat is Christ’s true church? Only the catholic church. May Jesus Guide me as I have trouble with english, હું તને પ્રેમ કરું છુ