હવે વાંચન: વિશ્વાસુ ઇવેન્જલિસ્ટ

લોડ કરી રહ્યું છે
svg
ખુલ્લા

વિશ્વાસુ ઇવેન્જલિસ્ટ

નવેમ્બર 9, 20111 મિનિટ વાંચો

અહીં એક સત્ર હું અગાઉ આ વર્ષે શીખવવામાં વફાદાર ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રચાર વિશે માંથી ઓડિયો છે.

[soundcloud id=’27609137′]

વિશ્વાસુ ઇવેન્જલિસ્ટ દ્વારા BragOnMyLord

સમય પર ટૂંકા હોય તે માટે, અહીં પોઈન્ટ સારાંશ છે:

5 એક વફાદાર ઇવેન્જલિસ્ટ લાક્ષણિકતાઓ ...

1. ભેટી પડે છે અને ગોસ્પેલ સમજે

2. વિશ્વાસ અને ગોસ્પેલ ઓફ unashamed

3. પ્રેમ લોસ્ટ

4. પરિણામો માટે ભગવાન પર આધાર રાખે છે

5. લોસ્ટ માટે પ્રાર્થના કરે છે અને માટે તક શેર કરવા

Hope it’s helpful

તમે કેવી રીતે મતદાન કરશો?

0 લોકોએ આ લેખને મત આપ્યો. 0 સમર્થન - 0 ડાઉનવોટ.
svg

તમે શુ વિચારો છો, તમને શુ લાગે છે?

ટિપ્પણીઓ બતાવો / એક ટિપ્પણી મૂકો

12 ટિપ્પણીઓ:

 • રેબેકા

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:29 છું

  convicted and striving to let others know the gospel.
  આભાર, ટ્રીપ, so much for sharing this message with me and anybody else who hears this. I’m so encouraged by the insight God has given you to clearly share what you shared. I’m just wondering if there’s a way this could be in a download format. i would love to listen to this outside of my computer.

 • Uptonaway

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:30 છું

  Great wisdom from such an amazing young manreposting

 • Rshidell

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:30 છું

  the gospel

 • svetlana

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:31 છું

  THis was Awsome!! Trip Lee saw you yesturday at the Roadshow!! U are truely my favoite!!!!

 • Morgan Thomas

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:31 છું

  i dont know how to do this

 • Wawelodiana Kermu

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:31 છું

  I love this en I pray that the Lord uses me to touch as many souls as he has purposed.

 • Emily

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:32 છું

  Thank you for this challenging message!

 • RoynMy Dunbar

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:32 છું

  ટ્રીપ….i thank God for your obedience n his workns threw you bro..i needed this ..God opened a door for me to do prison ministry and you dropin knowledge like books falln is rockn meill keep you lifted homie….lookn forward to seen ya in the near future..God bless you forever ..shalom

 • Jaesann

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:32 છું

  Thank you so much for sharing this with us. Look forward to more :)

 • TheLastLetterstoWilliam

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:32 છું

  I think Jesus would rather you join his true church. Have you ever seen an incoruptible body of a saint that died in 400 B.C? ના? oh well then? Aint that funny? He was also catholic? well ohWhat is Christ’s true church? Only the catholic church. May Jesus Guide me as I have trouble with english, હું તને પ્રેમ કરું છુ

 • Jacob Aristizabal

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:33 છું

  thank u for this, thank u for allowing God to use u. be blessed even more in ur life nd your ministries

 • Brandon Gservant Parker

  ઓગસ્ટ 19, 2013 / પર 7:33 છું

  WOW this is very helpful. શક્તિશાળી. Evangelism is simply telling about the gospel thank you Lord

પ્રતિશાદ આપો

લોડ કરી રહ્યું છે
svg