The Faithful Evangelist

Heinoi ekuteerera kubva chirongwa ndakadzidzisa kwokutanga gore rino pamusoro pekuparidza akatendeka.

The Faithful Evangelist kubudikidza BragOnMyLord

Nokuti avo pfupi iri nguva, pano pfupiso pfungwa:

5 Zvinoitwa Evangelist Faithful ...

1. Kunosanganisira uye Anonzwisisa Vhangeri

2. Nechivimbo uye Unashamed of Gospel

3. Anoda Lost

4. Zvinobva Mwari nokuda Results

5. Anonyengeterera nokuti Lost uye Mikana Kugovana

Tariro kuti zvinobatsira

mugove

12 mashoko

 1. Rebeccapindura

  nemhosva uye kuedza kuti vamwe vazive vhangeri.
  Ndatenda, rwendo, zvikuru kukurukura mashoko ichi neni uye mumwe munhu anonzwa ichi. Ndiri saka akakurudzirwa kunzwisisa Mwari akupa zvakajeka kugoverana chii pawaivaverengera. Ndiri chete kushamiswa kana pane nzira iyi inogona kuva ari Download pamanyorerwo. ndinoda kuteerera ichi kunze kombiyuta yangu.

 2. RoynMy Dunbarpindura

  rwendo….Ndinotenda Mwari kuti kuteerera kwenyu N workns ake vakakanda iwe bro..i vaida ..God ichi akazarura mukova ndiite mutorongo ushumiri uye iwe dropin ruzivo sezvinoita mabhuku falln ari rockn ini…achirwara urambe vakasimudza homie….lookn mberi kune wakaona yan ari pedyo future..God vakuropafadzei nokusingaperi ..shalom

 3. TheLastLetterstoWilliampindura

  Ndinofunga Jesu nani iwe kubatana nekereke yake yechokwadi. Wakamboona munhu incoruptible mutumbi musande vafa 400 b.c? Kwete? o tsime ipapo? Aint kuti shamisa? Akanga mukatorike? tsime o… Chii chechi yechokwadi kwaKristu? Chete chechi yeRoma. Jesu anogona nditungamirirei sezvo ndine dambudziko ne Chirungu, Ndinokuda

 4. Jacob Aristizabalpindura

  tenda nepfambi iyi, tenda nepfambi nokubvumira Mwari kushandisa nepfambi. acharopafadzwa zvakatowanda muUri upenyu nd it shumiro yenyu