असल जीवन एल्बम रिलिज पार्टी

यो मानिसलाई माथि सम्मेलन लागि दर्ता यहाँ र मेरो एल्बम बारेमा थप जान्न “असल जीवन” यहाँ