အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝက Mini ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

သူသည်မိမိနောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်အောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်မကြုံဘူးဆွေးနွေးထားပါတယ်အဖြစ်ခရီးစဉ် Lee ကအတူနောက်ကွယ်မှတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝက။”