असल जीवन मिनी वृत्तचित्र

उहाँले आफ्नो नवीनतम एल्बम बनाउने प्रक्रियामा Highs र lows छलफल रूपमा यात्रा ली संग दृष्य पछि एक नजर “असल जीवन।”