Яхшы Яшәү Мини-Документаль Фильм

Взгляните өчен кулисы белән сәфәр бармы, ничек ул обсуждает взлеты һәм төшү процессында булдыру, үз соңгы альбомы “Яхшы Тормыш.”