Invasion Video

Mənim mahnı "Invasion üçün video görməmişəm olan sizin üçün (qəhrəman)” bax budur. zövq almaq! Hesab edirəm ki, Məsih gözlerini saxlamaq üçün kömək edir ümid edirəm.