Invasion Видео

хэзээ ч миний дуу "халдлагын зориулсан видео харсан хүн та нарын хувьд (баатар)” Энд байна. сайхан өнгөрүүлээрэй! Би нүдээ Христ дээр байлгахын тулд танд тусална гэдэгт найдаж байна.