အဆိုပါကျူးကျော်ဗီဒီယို

ငါသီချင်းဆို "ဒီကျူးကျော်များအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးသောသူသည်သင်တို့အဘို့အသူတို့အား (သူရဲကောင်း)” ဒီမှာပါ. နှစ်သက်! ငါကခရစ်တော်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.